دانلود کتابهای آماری و ریاضی تحلیل داده
جامعترین پایگاه تحلیل آماری و دانلود کتاب های رشته ی آمار و ریاضی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰
کتاب استنباط آماری لهمن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها تدریس می شود این کتاب  دو جلد است.امیدوارم مورده استفادتون قرار بگیره.

جلد (۱)

لینک دانلود

جلد (۲)

لینک دانلودارسال توسط دانلود کتابهای

قالب